F e r d i g e
S k i f t p l a n e r

  


Kalender laget i Javascript.
© Versjon 3.0 - Mars 2004
geir@tellnes.net 


     
Fyll inn navn og årstall nedenfor. Legg deretter inn skiftdata for
ønsket kalendertype og trykk på tilhørende knapp for å generere kalenderen.
 
    Navneangivelse på kalender  Kalender-år
 

 
Skift nr.
( 1 uke forskyvning for hvert nr. )
   
Skifte dag
K A L E N D E R
Skift - Fri