Photo: Øyvind Hagen  

S K I F T P L A N

Support:
geir@tellnes.net    
Kalender m/skiftplan laget i Javascript.
© Versjon 3.0 - Mars 2004

Statistikk  

  

                        Dynamiske skiftplaner           
Lag din egen kalender ! Definer dine egne skiftsykluser !

Ferdige skift også for: 14-21 , 21-21, 35-21 og 28-28   

   
  Fyll inn navn og årstall nedenfor. Legg deretter inn skiftdata for ønsket
kalendertype og trykk på tilhørende knapp for å generere kalenderen.
 
  Navneangivelse på kalender  Kalender-år  
 
  Skift 14-21 / 14-28 Statfjord / Gullfaks Skifte dag
K A L E N D E R
 

    
  Skift 14-28 Statfjord / Gullfaks  
 

  
       
     
Ny 2010 !  
  
       
     

  
      
Bookmark and Share